BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

I made this widget at MyFlashFetish.com.

Sunday, November 15, 2009

kReAtIF eK.....

Sekali tengok macam seorang raja kan..itulah kekreatifan seorang pengkarya
yang menghasilkan karyanya.
Apakah sedang berlaku ini.Bermadu asmara di tengah padang
pasir.Ini menunjukkan kekreatifan pengkarya
dapat merakamkan imej dengan baik.Adakah manusia hidup ini.Mungkin betul kot.Inilah salah
satu gambar kreatif yang dirakam tepat oleh pengkarya.Kekreatifan gambar ini adalah rakaman imej figura
yang tepat dan menarik.


Labah-labah diperbuat daripada pasir pantai.Kekreatifan dapat
dilihat pada pembentukkan imej labah-labah tersebut.
Friday, October 30, 2009

Analogi dan Persamaan&Perbezaan Formula

1) Analogi

- future scenario (senario masa depan)

- metaphorical thinking (pemikiran berbentuk kiasan)

- provocation (penghasut)

Analogi adalah satu proses kognitif memindahkan maklumat daripada satu tajuk tertentu (analog atau sumber) untuk satu lagi tajuk tertentu (sasaran), dan satu pernyataan linguistik surat-menyurat ataupun dari satu perkara ke perkara yang lain adalah disebut pemikiran. Dalam erti kata yang lain analogi bermaksud satu kesimpulan atau satu pertengkaran dari satu tertentu untuk satu lagi keterangan, kerana menentang potongan, induksi, dan penculikan, di mana salah satu primis penyelesaian adalah antara yang bersifat umum. Analogi memainkan peranan penting dalam membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah berfikir, emosi, ekspresi muka, anggapan, penjelasan dan lain-lain melibatkan sebarang bentuk komunikasi yang dilakukan oleh seseorang individu. Analogi juga merupakan salah satu proses iaitu proses morfologi iaitu di mana terdapat pembentukan kata-kata baru dari kata-kata yang terdapat di dalam analogi. Misalnya, pada perkataan pemuda-pemudi, olahragawan-olahragawati, karyawan-karyawati, dewa- dewi dan sebagainya.

Sekiranya individu menggunakan analogi, mereka lebih terjerumus kepada membuat andaian seperti menggunakan istilah kalau bagi menggambarkan kebarangkalian sesuatu yang akan berlaku. Hal ini bertujuan bagi meyampaikan maksud yang tersirat atau ingin menyampaikan sesuatu perkara dalam bentuk kiasan bagi melambangkan sesuatu perkara disampaikan adalah benar kepada pendengar. Dengan kata erti yang lain analogi juga adalah merupakan satu simulasi bagi merungkaikan maksud yang ingin disampaikan kepada individu senang didengar ataupun ingin orang yang mendengar perkara yang disampaikan kepadanya itu mampu menerangkan segalanya dalam bentuk analogi yang lebih mudah.

Peribahasa seperti ‘ Masa itu emas ’ adalah sering digunakan oleh orang melayu bagi menggambarkan betapa penting masa dalam kehidupan. Masa diibaratkan sebagai emas kerana masa amat berharga dan tidak ternilai sekiranya masa itu boleh ditukar dengan ketulan emas maka orang akan lebih memahami apa maksud sebenarnya peribahasa ini kerana amat penting kita untuk menghargai masa. Masa yang telah berlalu tidak akan berulang lagi buat kali kedua. Peribahasa ini adalah contoh yang baik bagi pemikiran yang berbentuk kiasan.

Selain itu, perumpamaan ‘ monyet di hutan susukan, anak di rumah mati kelaparan ’ adalah menunjukkan seseorang individu perlulah mementingkan kehidupan sendiri dahulu sebelum mengambil tahu perihal orang sekekeling .Sekiranya kehidupan kita tidak lagi sempurna atau tidak terurus maka tidak usahlah mengambil tahu perihal orang lain. Dengan kata lain peribahasa ini boleh disamakan dengan kiasan seperti jangan jaga tepi kain orang. Peribahasa ini juga boleh menerangkan sesuatu perkara dengan menggunakan konsep kiasan.

Peribahasa lain ialah ‘ Bagai pinang dibelah dua ’ merupakan peribahasa yang membawa maksud pasangan yang sepadang atau serasi. Perumpamaan ini selalunya digunakan oleh orang melayu ketika sepasang pengantin berada di atas pelamin masa majlis perkhawinan. Bentuk perumpamaan ini juga merupakan bentuk kiasan yang dimana manusia diibaratkan dengan buah pinang yang kedua-dua belahan pinang seakan serupa. Oleh itu, sesuailah kiasan ini bagi sepasang manusia yang berlainan jantina tapi keserasian diukur melalui mirip muka, ketinggian, warna kulit dan sebagainya.

2) Jelas dan huraikan persamaan dan perbezaan :

- mind maping

- storyboarding

- brainstorming

- fishbone

Bagi mengingatkan sesuatu perkara dalam waktu yang singkat amatlah sukar kerana otak manusia tidak boleh menerima sesuatu maklumat dengan banyak dalam sesuatu masa. Oleh yang demikian, terdapat pelbagai cara bagi mengatasi masalah ini iaitu dengan mecipta formula bagi mengekspretasikan masalah-masalah yang timbul dalam hal sebegini. Antara formula yang dicipta ialah mind maping, storyboarding, brainstorming, serta carta sebab dan kesan iaitu diagram tulang ikan ataupun fishbone. Formula ini dicipta bagi memudahkan ingatan manusia tentang sesuatu perkara. Namun, terdapat perbezaan dan persamaan antara formula ini.

1) Persamaan

Persamaan yang dapat dilihat apabila kita menggunakan keempat-empat formula ini adalah semua formula memerlukan perancangan yang lebih teliti dalam membuat formula ini. Semua formula ini terbukti apabila kita melihat proses pembuatannya iaitu memerlukan kekreatifan, ketelitian dan kesempurnaan yang dicipta oleh yang pakar dlam bidang pendidikan. Hal ini demikian kerana, jika terdapat kesalahan dalam mencipta formula ini maka semestinya akan menyukarkan individu untuk memahami isi kandungan atau maksud yang ingin di perolehi.

Selain itu, keempat-empat formula ini turut mempunyai satu persamaaan yang jelas iaitu penglibatan dalam penukaran dari sesuatu idea ke dalam bentuk yang mudah diingat dan difahami. Formula ini jelas dapat dilihat persamaannya iaitu Mind Maping, setiap fakta atau isi penting akan diringkaskan dan disusun bagi perkara yang dianggap penting. Keempat-empat formula ini disusun isi pentingnya kepada bentuk yang lebih ringkas supaya mudah ingati.

Persamaan lain ialah semua formula ini merupakan perancangan sementara dan bukannya kepastian yang diharapkan. Misalnya, Brainstorming merupakan pencetus idea atau dengan kata lain proses pemilihan ketika membuat sesuatu keputusan. Setiap idea yang dirakam atau dikeluarkan akan dicatat dan dikaji terlebih dahulu, diselidik serta dibincang bagi memdapatkan maklumat yang tepat. Hanya idea yang sesuai sahaja akan dikekalkan dan terus dikembangkan dengan lebih lanjut atau mendalam. Maka, formula-formula ini jelaslah bahawa satu perancangan sahaja bukanlah kepastian.

Perbezaan

Formula-formula yang dicipta adalah untuk memudahkan manusia mengatasi masalah untuk mengingat sesuatu perkara dengan mudah dan berkesan. Terdapat perbezaan antara keempat-empat formula ini. Antaranya ialah dari segi bentuk formula ini. Setiap formula ini mempunyai bentuk yang berbeza antara satu sama lain. Misalnya, formula Mind Maping mempunyai bentuk yang pelbagai mengikut kekreatifan seseorang individu untuk menghasilkannya. Formula Fishbone pula merupakan berbentuk tulang ikan kebiasaannya. Selain itu, setiap pecahan idea dan gambarajah juga turut mempunyai bentuk yang berbeza misalnya pecahan idea bagi Mind Maling adalah pelbagai bentuk dan mengikut kesesuaian tajuk atau topik manakala formula Fishbone pula, pecahan idea dibuat mengikut rangka tulang ikan tersebut.

Antara perbezaan lain dapat dilihat ialah setiap formula mewakili cara atau kaedah yang tersendiri. Misalnya, formula Mind Maping adalah digunakan untuk menguraikan isi-isi penting dalam karangan atau esei panjang supaya mudah diingati dan difahami dan yang lebih penting adalah supaya mudah diingati.Manakala bagi storyboarding pula kaedahnya adalah dengan menggambarkan keadaan ataupun rupa sesuatu penggambaran sebelum ia bermula.

Setiap formula juga mewakili fungsinya yang tersendiri. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas pada setiap fungsi formula yang dicipta ini. Misalnya, bagi Mind Maping fungsinya adalah untuk menyenaraikan isi-isi penting bagi topik yang dikaji atau dirancang. Bagi Formula Storyboarding, fungsinya adalah untuk menggambarkan plot-plot penting di dalam sesebuah cerita. Manakala bagi Brainstorming, fungsinya adalah untuk menyenaraikan kebarangkalian kepada sesuatu penyelesaian dan formula Fishbone adalah untuk menyenaraikan setiap kesan dan penyebab kepada sesuatu masalah sebelum membuat sesuatu keputusan.

Sebagai kesimpulannya, keempat-kempat formula ini terdapat persamaan dan perbezaan dari pelbagai sudut sepeti kaedah, bentuk, cara, fungsi dan perancangan bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Walau bagaimanapun, setiap formula banyak memberi manfaat kepada kita dalam menyelesaikan sesuatu masalah dan kerumitan dalam mengingati sesuatu perkara yang dianggap penting.

Saturday, August 22, 2009

Definisi
Kreativiti
Kreativiti merupakan anugerah tuhan kepada semua tetapi kita abaikannya. Kreativiti adalah penting dalam apa sahaja yang kita lakukan seperti hiasan, persolekan, jamuan perniagaan dan lain-lain. Kita boleh belajar berfikiran kreatif melalui pemerhatian dan boleh menerangkannya. Kita berfikir luar dari kotak pemikiran yang biasa. Adakah cara kita bertanya untuk boleh menjadikan seseorang itu berfikiran kreatif? Cara kita bertanya boleh menukarkan cara kita berfikir (mindset). Ia mengajar kita bagaimana sesuatu input (sama ada rangsangan deria atau maklumat) dapat diterangkan dan terbentuk dalam imageri dan minda seseorang untuk menerima maklumat.
3
Beberapa tokoh dalam disipilin sains pemikiran antara lain menjelaskan bahawa kreativiti amat rapat dengan aktiviti dan gaya hidup manusia. Antara definisi yang diberikan adalah:
“... diri dalam keadaan bergerak balas ketika ia dirangsang dengan cara dinamik.”
(Hopkins, 1937 dalam Mohd Azhar Abd. Hamid, 2001)
“... sebagai gaya hidup”
(Fomm, 1959 dalam Mohd Azhar Abd. Hamid, 2001)
“proses yang dilalui oleh seseorang dalam pengalaman seharian yang membwa perbaikan – pertumbuhan diri.”
(Andrews, 1961 dalam Mohd Azhar Abd. Hamid, 2001)
“... satu proses yang seseorang itu menjadi peka terhadap masalah, kekurangan, jurang pengetahuan, unsur-unsur yang hilang, ketidakharmonian dan sebgainya; mengenal pasti perkara-perkara sukar, mencari penyelesaian, membuat tekaan atau membentuk hipotesis tentang kekurangan-kekurangan itu; menguji dan menguji semula hipotesis-hipotesis ini dan mungkin mengubah suai dan mengujinya semula; dan akhir sekali menyalurkan keputusannya kepada orang lain.”
(Boon dan Ragbir, 1998)
“...melihat apa yang orang lain sudah nampak dan memikirkan apa yang belum difikirkan oleh orang lain.”
(Torrance, 1974)
“Creativity is the connecting and rearranging of knowledge-in the minds of people who will allow themselves to think flexibly-to generate new, often surprisingly ideas that others judge to be useful.”
(Plesk, 1997 dalam Mohd Azhar Abd. Hamid, 2001)
“kreativiti adalah proses yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan ia mencipta sesuatu baginya.”
(Mead, 1959 dalam Mohd Azhar Abd. Hamid, 2001)
“....timbul dari karya baru , akibat daripada interaksi-interaksi individu dengan alam sekitarnya.”
(Rogers, 1959 dalam Mohd Azhar Abd. Hamid, 2001)
“....pengertian perubahan, perkembanagan dan lain-lain, yang ada kaitannya dengan kreativiti manusia. Sebab manusia mencipta bukan dari tiada tetapi dari sesuatu yang sudah wujud kemudian diubah kepada bentuk yang lebih baik.”
(Hassan, 1991 dalam Mohd Azhar Abd. Hamid, 2001)
4
“... creativity involves escaping from stuckness and opening up possibilities”
(Rickards, 1990)

Perkara @ masalah yang tidak boleh diselesaikan

Perkara @ masalah yang tidak boleh diselesaikan

Pada pandangan saya, setiap masalah yang timbul dapat diselesaikan tapi cepat atau lambat sahaja seseorang itu menyelesaikan masalah yang timbul itu.Bagi saya amat susah untuk dikarangkan atau dibicarakan masalah yang berkaitan dengan hal peribadi sendiri.Namun,tidak boleh dinafikan masalah yang timbul sering membuntukan seseorang bagi menyelesaikan sesuatu masalah .Masalah yang timbul seringkali memdatangkan ketidakpuasan hati seseorang dan sangat susah untuk diselesaikan dalam masa yang singkat.

Saya rasa sangat buntu untuk membicarakan tentang masalah yang melanda diri saya. Bagi saya masalah yang saya hadapi kebanyakkan dapat diselesaikan tapi tidak semua masalah saya hadapi dapat diselesaikan dengan sempurna. Namun, masalah yang timbul itu berkaitan dengan kehidupan harian saya seperti masalah kewangan bagi menampung pembelajaran saya di istitusi pengajian tinggi malahan saya adalah seorang pelajar pendidikan seni yang memerlukan kos pembelajaran yang tinggi untuk siapkan sesuatu tugasan.Walau bagaimanapun, saya dapat hadapi masalah ini dengan hati yang tabah dan berserah kepada Allah kerana dialah yang menentukan segalanya.

Jika diingatkan balik tentang masalah saya hadapi, memang saya tidak menafikan bahawa pernah saya mengalami satu masalah yang saya fikir memang susah untuk diselesaikan atau mungkin tidak dapat diselesaikan. Saya tidak tahu hendak bicara macam mana,masalah ini berkaitan dengan zaman remaja sekarang iaitu masalah “ cinta “. Masalah ini sering diperkatakan oleh golongan remaja yang berjinak-jinak dengan dunia cinta. Memang benar apabila kita bercinta, semua perkara menjadi indah namun pada hakikatnya apabila kita berpisah dengan sesorang tentu kita akan hilang arah atau tujuan. Berkaitan dengan masalah ini,seringkali kita terpandang di dada-dada akhbar ada yang sanggup bunuh diri kerana cinta. Apa yang ada pada cinta,adakah cinta itu menyakitkan atau betulkah makna itu sangat memdalam sehingga seseorang itu tidak mampu menempuhnya dengan baik.

Segala persoalan ini mungkin tidak akan terjawab dengan sempurna kerana bagi saya perkara ini memang tidak ada jalan penyudahnya atau cara penyelesaian yang terbaik.Bagi menghadapi masalah ini,remaja hendaklah mengikut cara bercinta yang disyorkan dalam agama masing-masing tidak kira apa jua agama atas muka bumi ini,yang penting agama ini menyuruh manusia melakukan perkara-perkara yang baik semuanya dan sesiapa yang melanggar perintah agamanya,itulah menyebabkan sesuatu masalah tidak dapat diselesaikan dengan sempurna.

Wednesday, July 22, 2009

Kreativiti Dalam Pendidikan Seni Visual

Pendidikan berkait rapat dengan kreativiti dan pemikiran kreatif. Pendidikan Seni dalam Kurukulum Bersepadu Sekolah Menengah, bermaksud seni tampak yang bertujuan melahirkan warganegara berbudaya, khususnya individu yang kreatif, berpengetahuan dalam bidang seni, mempunyai kemahiran mencipta dan peka terhadap ciri estetik.

Kurikulum Pendidikan Seni melibatkan perasaan estetik, daya kreatif pelajar melalui penjanaan daya intuisi, persepsi dan konsepsi, juga boleh mewujudkan rasa kepuasan dan kesedaran terhadap bakat serta kemampuan diri pelajar. Pelajar yang mengikuti program Pendidikan Seni akan menjadi lebih peka dan perasa, bersikap sederhana dan mampu mengamalkan pertimbangan kesenian dan kesempurnaan dalam mengendalikan kehidupan. Pendidikan Seni juga mampu meningkatkan kualiti berfikir . Pengetahuan dan kemahiran Pendidikan Seni melalui penjanaan idea, penerokaan unsur, inkuiri, integrasi maklumat serta idea, pengolahan simbol nyata atau abstrak dan melihat sesuatu dari pelbagai perspektif, menjanjikan satu peningkatan kualiti berfikir serta bertindak secara rasional dan fleksibel.

Pendidikan Seni merupakan satu disiplin yang merentas kurikulum dan boleh dikatakan sebagai asas kepada mata pelajaran lain. Pelajar yang didedahkan dengan Pendidikan Seni berasa lebih senang dan yakin apabila berdepan dengan tugasan dalam mata pelajaran lain terutamanya yang melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Kefahaman menerusi visual tentunya lebih mudah daripada penghafalan fakta menerusi catatan berjela. Peta minda yang digrafikkan secara mudah lebih berkesan untuk menyatakan sesuatu konsep atau penerangan yang sukar. Prinsip dalam Pendidikan Seni berupaya memenuhi tuntutan dalam masalah ini.